Meer informatie?

Neem contact op met ons
Neem contact met ons op

Betalen

Betalingsmogelijkheden
Wij bieden u de volgende betalingsmogelijkheden:
 • Betaal via Paypal
  Betalen via PayPal gaat gemakkelijk en snel. Tijdens het bestelproces kies je voor de betaalwijze PayPal en vervolgens word je meteen doorgeleid naar je PayPal account, waar je de betaling kunt afronden.
   
 • Betaal via iDEAL
  Bij deze betaalmethode kunt u direct tijdens het bestelproces de betaling afhandelen met uw eigen bank. U rekent af in uw vertrouwde internet betaalomgeving en op basis van specifieke beveiligingsmethodes van uw eigen bank.
   
 • Betaal via creditcard. Bij Koelcelwinkel.nl kun je betalen met de vernieuwde en nog beter beveiligde methodes van Eurocard/MasterCard Securecode en Verified by Visa. Indien voor een betaalwijze met een creditcard wordt gekozen, dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Koelcelwinkel.nl is geen partij in de relatie tussen jou en de kaartuitgever. Tijdens het bestelproces kun je kiezen voor betaling met creditcard. De bank zal dan de betaling autoriseren en vervolgens versturen wij direct je bestelling. 
   
 • Betaal via Banktransfer. Je kunt je aankopen eenvoudig betalen via een bankoverschrijving (BankTransfer). Indien je voor deze betaalmethode kiest ontvang je in je bevestigingsmail de gegevens om te betalen.Betalingsvoorwaarden
• Indien de klant een mondelinge of schriftelijke bestelling plaatst bij Koelcelwinkel dan ontstaat daardoor een betalingsverplichting voor de klant. Dat geldt ook voor bestellingen die via internet bij Koelcelwinkel worden gedaan.
• Betaling door de klant dient te geschieden binnen de tussen Koelcelwinkel en de klant overeengekomen betalingstermijn. Indien er geen andere betalingstermijn is overeengekomen dan geldt een betalingstermijn van 30 dagen na factuurdatum, zijnde de vervaldag. In het geval van niet tijdige betaling is de klant van rechtswege in verzuim.
• De klant is vanaf de vervaldag van de factuur een rente verschuldigd over het factuurbedrag van 1,5% per maand.
• Koelcelwinkel is gerechtigd om ontvangen betalingen eerst aan te wenden voor het voldoen van de vervallen rente en buitengerechtelijke incassokosten, alvorens over te gaan tot het aanwenden van de betalingen voor betaling van de hoofdsom.
• Als de klant een deel van de door Koelcelwinkel aan hem of haar gestuurde facturen niet binnen de betaaltermijn heeft voldaan, dan wordt het geheel van de facturen van Koelcelwinkel aan de klant direct opeisbaar. Dat geldt ook voor de facturen die op dat moment nog niet zijn vervallen.
Indien naar oordeel van Koelcelwinkel daartoe redenen zijn dan is zij te allen tijde gerechtigd om te vorderen dat de klant (een gedeelte) vooruit betaalt of deugdelijke zekerheid voor betaling stelt. Bij gebreke daarvan heeft Koelcelwinkel het recht om de levering op te schorten of om de overeenkomst te ontbinden en schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen dan reeds door Koelcelwinkel aan de klant is geleverd wordt dan terstond opeisbaar.
• Hetgeen de klant aan Koelcelwinkel verschuldigd is wordt volledig en direct opeisbaar indien de klant (I) dreigt surséance van betaling te verkrijgen of dit verkrijgt, (II) dreigt failliet te gaan of failliet gaat of (III) dreigt toegelaten te worden tot de schuldsanering of daartoe wordt toegelaten.
• Indien de klant niet tijdig betaalt dan is Koelcelwinkel gerechtigd om zonder voorafgaande aanzegging verdere leveranties aan die klant op te schorten. De koopprijs van het geleverde wordt ook in dit geval direct en volledig opeisbaar.
• Een klant is niet gerechtigd om enig bedrag te verrekenen met hetgeen aan Koelcelwinkel dient te worden betaald en / of zich op opschorting te beroepen.
• Verzendkosten dienen te allen tijde door de klant aan Koelcelwinkel te worden voldaan.